بتول نجفی

گوینده رادیو ایران، مدرس فن‌بیان و گویندگی
مدیر و مؤسس آموزشگاه آوای توانا

تماس با من صفحه اینستاگرام ذخیره در مخاطبین

Powerd by Flat Card