تولیدی ادوات کشاورزی مرتضوی

ساخت و تولید انواع ادوات باغی و زارعی
(چیزل، مرزبند، نهرکن و...)
ساخت انواع سمپاش
ساخت انواع تریلی‌های کشاورزی (یک تا ده تن)
ساخت انواع ادوات سفارشی

تماس با ما کانال تلگرام صفحه اینستاگرام ارسال ایمیل وبسایت آدرس ذخیره در مخاطبین کانال ایتا

Powerd by My Cart

یزد، ابرکوه، کیلومتر 2 جاده ابرکوه-یزد
جـنب معاینـه فنی

Near technical inspection
First of 2 km of Abarkoh-Yazd Road,
Aberkoh, Yazd, Iran

Google Map